Far یاسمین ۸ ساله آرزوی دوچرخه دارد

3,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

این خانواده در حاشیه شهر اصفهان بخش کهریزسنگ طبقه بالای یک مغازه در خانه ای ۶۰ متری و نامناسب زندگی می کنند. پسر بزرگ خانواده بیماری اعصاب و روان حاد دارد و نیاز به بستری شدن. پدر خانواده هم بیمار روانی و از کار افتاده است. مادر که به تازگی به دلیل نداشتن اجاق گاز مناسب در ناحیه شکم و پا دچار سوختگی شده در یک نانوایی کار می کند و مخارج خانواده را تامین می کند. نرگس ۱۵ ساله و دانش آموز است و به صورت غیر حضوری درس میخواند و برای کمک به خانواده در یک سوپر مشغول به کار است. یاسمن ۸ ساله دانش آموز است و در نبود مادر و خواهر کارهای منزل را انجام می دهد. شرایط خانواده بسیار نامساعد و بحرانی است.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :