Far-016 شبنم ۶ ساله آرزوی ثبت نام در پیش دبستانی را دارد

6,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده در یک منزل ۶۰ متری در حاشیه شهر اصفهان ساکن هستند. پدر خانواده سرطان دارد و به دلیل نداشتن هزینه های درمان نمی تواند شیمی درمانی کند و با رانندگی اسنپ مخارج خانواده را به سختی تامین می کند. مادر نیز به تازگی جراحی لویکتومی کرده است و وضعیت جسمی و روحی مساعدی ندارد. علاوه بر آن مادر سرپرستی فرزندان برادرش را که پدر و مادر معتاد متواری دارند بر عهده گرفته است. خانواده شرایط بسیار سخت و نامساعدی دارند. به دلیل اینکه پیش دبستانی ها همه غیر انتفاعی هستند خانواده نتوانستند شبنم را ثبت نام کنند. لازم به توضیح است سه کودک دیگر همه نخبه و شاگرد اول هستند.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :