Far-017 ساسان آرزوی داشتن دوچرخه بزرگ دارد

3,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

ساسان شاگرد اول و دانش آموز نخبه است. پدر و مادرش هر دو معتاد و متواری هستند. ساسان ۵ سال است که مادر خود را ندیده. سرپرستی او و خواهرش را عمه و شوهر عمه اش به عهده گرفتند که خودشان با دو فرزند شرایط نامساعدی دارند. شوهر عمه سرطان دارد و به دلیل نداشتن هزینه های درمان نمی تواند شیمی درمانی کند و با رانندگی اسنپ مخارج خانواده را به سختی تامین می کند. عمه نیز به تازگی جراحی لویکتومی کرده است و وضعیت جسمی و روحی مساعدی ندارد. خانواده ۵ نفره در یک منزل ۶۰ متری در حاشیه شهر اصفهان ساکن هستند. شرایط بسیار سخت و نامساعدی دارند.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :