Far-019 شقایق آرزوی داشتن لباس پرنسسی و کوله پشتی چرخ دار دارد

940,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده در یک منزل ۶۰ متری در حاشیه شهر اصفهان ساکن هستند. پدر خانواده سرطان دارد و به دلیل نداشتن هزینه های درمان نمی تواند شیمی درمانی کند و با رانندگی اسنپ مخارج خانواده را به سختی تامین می کند. مادر نیز به تازگی جراحی لویکتومی کرده است و وضعیت جسمی و روحی مساعدی ندارد. علاوه بر آن مادر سرپرستی فرزندان برادرش را که پدر و مادر معتاد متواری دارند بر عهده گرفته است. خانواده شرایط بسیار سخت و نامساعدی دارند. شقایق شاگرد اول و دانش آموز نخبه است.

 

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :