Far-028 فائزه آرزو دارد یک جفت کفش و اسباب بازی داشته باشد

665,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده ۷ نفره در یکی از روستاهای حاشیه شهر اصفهان در یک خانه اجاره ای کوچک که تنها یک اتاق خواب دارد، ساکن هستند. ۴ فرزند دختر و یک فرزند پسر دو ساله دارند. دختر بزرگ خانواده ۳ سال است که عقد کرده و به دلیل نداشتن جهیزیه ازدواج او به تعویق افتاده است. پدر در میدان دام نگهبان و کارگر است و به دلیل مشکلات مالی بیش از ۴ ساعت در شبانه روز نمی تواند بخوابد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :