Far-048 مروا آرزوی داشتن یخچال دارد

10,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1401/12/27

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/01/01

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/01/05

گزارش مددکار: 

مروا همراه مادر و سه خواهر خود در یک اتاق اجاره ای در حاشیه شهر زاهدان با دو عمه و بچه هایشان زندگی می کنند سه زن  سرپرست خانوار که همسرانشان فوت کردند و تقریبا ۱۰ بچه دارند. آنها از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. مادر مروا  مشکل قلبی دارد و زندگی سختی را تجربه می کنند دوتا  تا بچه ها معلولیت دارند و متاسفانه دوتا از برادران مروا ۱۴ و ۴ ساله بر اثر بیماری فوت کردند. آنها جز یارانه هیچ منبع درآمدی ندارند. زنان می توانند سوزن دوزی انجام می دهند اما پول برای تهیه مواد اولیه و چرخ خیاطی ندارند.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :