Far-058 ابوالفضل آرزوی دوچرخه دارد

2,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/09

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/11

گزارش مددکار: 

خانواده چهار نفره در حاشیه شهر زاهدان در منزل مادری در دو اتاق با امکانات رفاهی بسیار محدود و ضعیف زندگی می کنند. مادر خانواده در حال حاضر نه ماهه باردار و به بیماری افسردگی حاد دچار است و مدتی در بیمارستان اعصاب و روان بستری بوده. ابوالفضل یک برادر سه ساله دارد. پدر خانواده بیکار و گاها کارگری می کند. در کل خانواده در وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی قرار دارد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :