Far-064 رضوان آرزوی پلی استیشن دارد

2,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/18

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/15

گزارش مددکار: 

خانواده هفت نفره در حاشیه شهر زاهدان در یک منزل شصت متری فرسوده زندگی می کنند. پدر خانواده از یک چشم نابینا و از یک پا معلول جسمی است. درآمدشان از آرایشگری مادر خانواده تامین می شود. مادر به دلیل فشار کاری زیاد در آرایشگاه بیماری آرتروز گردن گرفته است. دختر بیست و دو ساله مجرد دارند که توان تامین جهیزیه برای او را ندارند. علاوه بر آن پسر 15ساله ای دارند که در کودکی دچار سوختگی شدید شده و در حال حاضر شکم و دست و پاهایش نیاز به عمل جراحی دارد که تامین هزینه آن از عهده خانواده خارج است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :