Far-067 ابوالفضل آرزوی پیراهن و شلوار دارد.

1,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/18

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

خانواده هفت نفره در حاشیه شهر زاهدان زندگی می کنند. پدر خانواده از یک چشم نابینا و از یک پا معلول و بی کار است و درآمدشان از آرایشگری مادر خانواده تامین می شود. که به خاطر فشار کاری زیاد برای امرار معاش بیماری آرتروز گردن و دست گرفته است در منزل شصت متری با سقف چوبی و بسیار فرسوده ساکن هستند. خانه نیاز به تعمیرات اساسی،دارد، ابوالفضل در سن پنج سالگی دچار سوختگی تمامی بدن با آب جوش شده و در حال حاضر نیاز به درمان و عمل دارد.خانواده به خاطر عدم توان مالی هزینه های درمان ابوالفضل را ندارند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :