Far-069 تینا آرزوی کیف دارد‌

700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

خانواده چهار نفره در حاشیه شهر زاهدان در منزلی استیجاری زندگی میکنند.
پدر خانواده راننده شرکتی خصوصی است که با حقوق بسیار پایین امرار معاش می کنند و ناتوان از تامین نیازهای اولیه زندگی است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :