Far-070 النا آرزوی کفش دارد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/27

گزارش مددکار: 

خانواده پنج نفره در حاشیه شهر زاهدان در منزلی استیجاری زندگی میکنند.
شغل پدر خانواده نگهبانی با حقوق بسیار پایین است، و بیمار و دچار ناراحتی اعصاب است.
مادر خانواده در آشپزخانه مشغول به کار است که درآمد بسیار کمی را به همراه دارد و مجموع درآمد خانواده نیازهای اولیه زندگی را تامین نمی کند. علاوه بر این خواهر خانم ایشان که یتیم هستند نیز همراه با خانواده زندگی می کنند که کلیه مخارج ایشان به عهده خانواده است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :