Far-072 ارغوان آرزوی صندلی و میز تحریر دارد

1,400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/11/13

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

خانواده سه نفره در حاشیه شهر زاهدان در منزلی استیجاری زندگی میکنند.
پدر خانواده طلاق گرفته و مجددا ازدواج نموده و همه ی بار اقتصادی زندگی بر عهده مادر خانواده است که تنها درآمد ایشان از نظافت خانه های مردم تامین می شود که بسیار کم و کفاف مخارج اولیه زندگی را نمی دهد.
علاوه بر این، دختر بیست ساله ای نیز دارند که در دوران عقد قراردارد و قادر به تامین جهیزیه ایشان نیز نیستند.
حال آنکه تنها درآمد ثابت خانواده از طریق یارانه تامین می شود که حتی برای پرداخت اجاره منزل نیز کافی نیست.
مشکلات مالی و روحی، فشار مضاعفی را بر زندگی این خانواده گذاشته که تماما بر دوش مادر خانواده سنگینی می کند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :