Far-073 آیلار آرزوی کاپشن دارد

1,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/11/16

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

خانواده ای شش نفره در حاشیه شهر زاهدان در منزلی استیجاری زندگی میکنند.
شغل پدر خانواده رانندگی با حقوق بسیار پایین است. که درآمد حاصله برای تامین نیازهای اولیه زندگی نیز کافی نیست.
پرداخت اجاره بهای سنگین، مشکلات اقتصادی ناشی از نبودن کار ثابت و تامین مخارج با یارانه سختی زندگی را دوچندان نموده است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

  1. گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :