Far-081 مرسانا آرزوی دوچرخه دارد.

3,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

مرسانا شش سال دارد به همراه یک برادر و خواهر بزرگتر و پدر و مادر زندگی می‌کنند، شغل پدر خانواده مسافر کشی است و مادر خانه دار می باشد پدر خانواده بدلیل داشتن دیسک کمر نمی تواند مدت زیادی رانندگی کند و برای همین درآمد بسیارکمی دارد که توان پرداخت اجاره خانه و هزینه های نگهداری ماشین را ندارد. خانواده در وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی قرار دارد و پدر خانواده ناتوان از پرداخت هزینه های روزمره زندگی است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :