Far-083 امیر عباس آرزوی دوچرخه دارد

6,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/18

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیر عباس به همراه مادرش در یک زیرزمین استیجاری ساکن است. مادر از پدر جدا شده و با قالی بافی و سبزی خردکردن در خانه درآمد اندکی دارد. مادر به شدت چشمانش ضعیف شده و آرتروز گردن دارد. به گفته خودش با وجود مقرری ناچیز کمیته گاهی حتی نان هم نمی تواند تهیه کند چون درآمد ثابتی ندارد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :