Ha-05 هدیه آرزوی داشتن میزتحریر، صندلی و میکروسکوپ دارد

1,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/02/01

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 1402/03/29

هدیه ۱۰ساله در خانه عمه اش زندگی میکرد که به علت شرایط بد زندگی به یکی از مراکز نگهداری سپرده شده است و یک مادر یار برای او در نظر گرفته تا به کارهای او رسیدگی کند زیرا کودک دیر آموز است و در حال حاضر در تحت درمان می‌باشد و در حال تحصیل در کلاس دوم است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

هانیه صادقی