Ha-10 پونه آرزوی هدفون و اسپیکر دارد

1,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/08

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:1402/07/16

گزارش مددکار: 

پونه 9سال دارد. به علت نداشتن درآمد کافی امکان تهیه مسکن ندارند و در زیرزمین منزل پدربزرگ پدری زندگی میکنند ، به علت کهولت سن مادر بزرگ و نیاز به مراقبت ، مادر توان کار در بیرون از منزل را ندارد.پدر کارگر ساده روزمزد هست .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

هانیه صادقی