Ha-12 مهری آرزوی داشتن لباس نو دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/11

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

میترا 15ساله اصالتا اهل ملایر بوده و پدر 5سال هست که او را همراه مادر و خواهر کوچکترش رها کرده و آنها به اجبار به منزل منزل دایی مادر آمده اند .مادر برای گذران زندگی نظافت در منزل انجام میدهد . میترا به علت نداشتن شناسنامه تا امسال در مدرسه ثبت نام نشده بوده و الان با کمک مددکاری شناسنامه گرفته و به مدرسه بزرگسالان رفته است .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

هانیه صادقی