Ha-12 مهری آرزوی داشتن لباس نو دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/11

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

مهری ۱۳ساله اصالتا اهل زاهدان هست .پدر ۲سال هست فوت کرده و بدلیل نداشتن کار و درآمد کافی به یکی از روستاهای ورامین به همراه مادر و خواهر بزرگترش مهاجرت کردند ،مادر بر روی زمین های کشاورزی کار میکند .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

هانیه صادقی