Ha-13 آرزوی داشتن اتو مو

1,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

الیا شانزده سال دارد ،سه سال هست که پدرش فوت کرده و مادرش ازدواج کرده و الیا با پدر و مادر بزرگ پدری زندگی میکند. پدر بزرگ وضعیت معیشتی خوبی ندارد و الیا برای تامین مخارج خانواده مجبور به کار در منزل بوده و نمیتوانسته درس بخواند و به کمک مددکاری امسال در مدرسه ثبت نام شده و در مرکز نگهداری بانوان آسیب دیده فرستاده شده .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

هانیه صادقی