Ha-15 آرزوی داشتن ست ورزشی رزمی

2,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

فاطمه 16سال دارد .پدرو مادر 6سال هست که از یکدیگر جدا شده اند و فاطمه و مادرش درمنزل مادر بزرگ مادری در محله ای اطراف کرج زندگی میکنند .فاطمه بخاطر اینکه آنها تنها و بدون حامی زندگی میکنند دوست دارد که ورزش رزمی یاد بگیرد تا از خود و مادرش مراقبت کند .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

هانیه صادقی