me-010 رها آرزو کوله و کفش دارد

1,840,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:  

گزارش مددکار: 

رها ۱۴ساله درکرج زندگی می‌کند همراه باپدرومادرومادربزرگ وبرادر زندگی می‌کند به علت بیماری پدر که توان کارکردن ندارد ومادرش خانه دار است خرج خانه را مادربزرگ باحقوق بازنشستگی تامین می‌کند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

مهران جعفرزاده