me-02 دینا آرزو دارد تخت خواب داشته باشد

6,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/19

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/18

گزارش مددکار: 

دینا 15 ساله تک فرزند که پدر و مادرش از هم جدا شدن و دینا با مادرش زندگی میکند در یک خانه که پول رهن و اجاره ان را یک انجمن خیریه پرداخت میکند و خرج خانه هم پدر بزرگش از حقوق بازنشستگیش تامین میکند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

مهران جعفرزاده