me-05 شهرزاد آرزو داره لباس ، کفش و عینک طبی

3,900,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:  

گزارش مددکار: 

شهرزاد 14 ساله در خانواده 4 نفر زندگی می‌کنه که در حوالی تهران سکونت دارند. پدر خانواده در شرکتی کار میکرد که شرکت ور شکسته شده و کارمندان را اخراج کرده است. شهرزاد یک خواهر بزرگتر از خود هم دارد که دانشجو است. پدر خانواده هم الان کارگر ساختمانی روزمزد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

مهران جعفرزاده