me-06 فراز آرزو داره دوچرخه داشته باشه

5,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:  

گزارش مددکار: 

فراز 8ساله در یک خانواده 4 نفر زندگی میکنه در حومه تهران نزدیک کرج هستن که پدر خانواده راننده اسنپ هست که الان 6 ماه که فهمیدند که سرطان داره ، فعلاً مادر خانواده با ماشین در اسنپ کار میکنه و خرج خانه با او می باشد

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

مهران جعفرزاده