ns-018 حلما آرزوی سنتور دارد

3,100,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/05/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/09

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/16

گزارش مددکار:

حلما 9 سال دارد. پدر خانواده در سال 1398 بر اثر اعتیاد شدید جان خود را از دست می دهد. مادر به صورت فصلی در کارخانجات مواد غذایی کارگری کرده و مخارج زندگیشان را تامین می کنتد.حلما و مادرش در یک خانه قدیمی که متعلق به دایی حلما بوده به صورت موقت زندگی می کنند. دایی او یک سنتور داشته که گاهی اوقات که خانه آنها آمده به حلما این هنر را یاد می دهد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :