ns-043 آوا آرزوی میز تحریر دارد

990,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/04/26

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/12

گزارش مددکار:

آوا کلاس اول دبستان می باشد. منزل او در شهر شیراز است. پدر خانواده به علت ایست قلبی فوت کرده و مادر به خاطر داشتن فرزند کوچک قادر به کار بیرون از منزل نمی باشد.این خانواده دو نفره در منزل مادربزرگ مادری، به همراه پدربزرگ، مادربزرگ و آوا زندگی می کند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :