ns-044 فاطمه آرزوی کفش و لباس دارد

1,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/05/02

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/12

گزارش مددکار:

فاطمه 9 سال سن دارد. پدر خانواده دچار آتروفی مغزی بوده و به مدت 2 سال است که به طور کامل فلج شده و توانایی جسمی و حرکتی خود را از دست داده و به وسیله یک دستگاه هوا، تنفس می کند. مادر به دلیل داشتن فرزند کوچک و همسری بیمار، قادر به کار بیرون از خانه نمی باشد. این خانواده سه نفره در یک خانه کوچک در روستای خرامه از توابع شیراز زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :