ns-046 علیرضا آرزوی قطار اسباب بازی دارد

420,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/04/28

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/12

گزارش مددکار:

علیرضا کلاس اول دبستان می باشد. پدر و‌ مادر خانواده به علت اعتیاد شدید پدر متارکه کرده و پس از آن مادر سرپرستی فرزندانش را برعهده دارد. این خانواده سه نفره در منزل مادربزرگ مادری علیرضا به همراه مادربزرگ در شهر شیراز زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :