ns-050 فاطمه آرزوی کمد لباس دارد

4,400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/23

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/15

گزارش مددکار:

فاطمه 12 سال دارد. پدرش که کارگری ساده بوده که سال 1392 به علت بیماری های قلبی فوت کرده است. پس از آن مادر سرپرستی سه فرزند خود را به عهده دارد. ایشان گهگاهی به صورت موقت در زمین های کشاورزی مردم کارگری کرده و از این راه مایحتاج زندگی خود و فرزندانش را تامین می کند.این خانواده چهار نفره در منزل شخصی خود در روستای ولی آباد از توابع شیراز زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :