ns-051 مصطفی آرزوی تخت خواب دارد

3,150,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/22

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/16

گزارش مددکار:

مصطفی 12 سال دارد. پدرش که کارگری ساده بوده (چوپان روستا) به دلیل بیماری کلیوی فوت کردند. مادر سرپرستی تنها فرزند خود را برعهده دارد. ایشان گهگاهی به صورت موقت در فصل بهار و تابستان در زمین های کشاورزی مردم کارگری می کند. این خانواده به علت نداشتن مسکن مجبور شده اند در منزل بسیار قدیمی و فرسوده مادربزرگ مادری خود به همراه ایشان زندگی کنند. وضعیت خانه آن ها بسیار خراب می باشد به گونه ای که در فصل زمستان هنگام بارندگی سقف منزلشان چکه می کند. شیراز، خرامه،هلال آباد

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

  

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :