ns-053 حسام آرزوی دوچرخه دارد

5,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:1402/10/15

گزارش مددکار:

حسام 10سال دارد. پدر و مادر به علت اعتیاد شدید پدر متارکه کرده اند. پس از آن مادر خانواده سرپرستی فرزندان خود را عهده دار است. حسام یک برادر بزرگتر از خود دارد. این خانواده سه نفره با کمک وام کمیته امداد توانستند یک منزل کوچک برای خود اجاره کنند و هم اکنون در آن سکونت دارند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :