ns-054 ابوالفضل آرزوی میزتحریر و صندلی دارد

990,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/01

تاریخ برآورده شدن آرزو:  1402/08/17

تاریخ تحویل آروز به کودک:  1402/08/20

گزارش مددکار:

ابوالفضل 7 سال دارد. پدرش که کارگری ساده بوده در سال1397 بر اثر بیماری گوارشی فوت کرده است. مادر به دلیل زندگی در روستایی محروم و نبود شغل، خانه دار می باشد. ابوالفضل یک برادر بزرگتر از خود به نام امیرعلی دارد. قبل از فوت پدر، پزشکان به فرزندانش امید بهبودی پدرشان را داده و همین مساله سبب شده که این فرزندان بسیار ناامید و عصبی باشند. این خانواده سه نفره در خانه قدیمی خود در روستای سفلا از توابع شیراز زندگی می کنند.
فارس، شیراز، خرامه، سفلا

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :