ns-055 علی اکبر آرزوی میز و صندلی دارد

990,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/08/13

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/08/13

گزارش مددکار:

علی اکبر 10 سال دارد. پدرش بر اثر سانحه تصادف فوت می کند. مادر خانواده سرپرستی تنها فرزندش را برعهده داشته و به صورت موقت در زمین های کشاورزی مردم کارگری می کند. این خانواده در یک اتاق واقع در خانه مادربزرگ مادری اش زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :