ns-056 امیررضا آرزوی جعبه آچار دارد

6,100,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/15

گزارش مددکار:

امیررضا 17 سال دارد. پدر و مادرش فوت کرده و او با پدربزرگ و مادربزرگ خود در منزلی که عمویش در اختیارشان قرارداده زندگی می کند. عمو برخی اوقات به آنها برای مخارجشان کمک می کند، اما این کمک ها بسیار ناچیز است. مادربزرگ گاهی اوقات در خانه کار پاک کردن سبزی را انجام می دهد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :