ns-058 شقایق آرزوی لباس گرم و کفش دارد.

1,280,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/20

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/11/14

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/11/14

گزارش مددکار:

شقایق 13 سال دارد. پدر اعتیاد شدید داشته و در سال 1395 به جرم حمل مواد مخدر به زندان رفته است. مادر روند اداری کارهای طلاق خود را انجام داده است. ایشان خانه دار بوده و سرپرستی سه فرزند محصلش را بر عهده دارد. شقایق دو برادر دارد. این خانواده به دلیل نداشتن هیچ گونه سر پناهی برای زندگی، نزد مادربزرگ مادری شان آمده و به همراه پدربزرگ و مادربزرگ زندگی می کنند. پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز هر دو بیمار و از کار افتاده می باشند. آنها در یک خانه بسیار قدیمی و مخروبه واقع در دشت مرغاب زندگی می کنند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :