ns-060 سهیل آرزوی دوچرخه دارد.

5,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/18

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار:

سهیل 7 سال دارد. پدر خانواده که دچار اعتیاد شدید بوده در سال 1402 جان خود را از دست داده است. مادر خانواده با کارگری در زمین های کشاورزی مردم مخارج زندگیشان را تامین می کند. سهیل یک برادر بزرگتر از خود به نام محمدصالح داشته که به دلیل مشکلات خانواده ترک تحصیل کرده و کارگری می کند. این خانواده سه نفره در یک خانه مخروبه و قدیمی که متعلق به پدربزرگ پدری آن ها بوده بدون پرداخت اجاره بها در شهر قادرآباد زندگی می کنند. پدربزرگ خانه را به آن ها نبخشیده و در صورت خواست خانه توسط ایشان، آن ها می بایست به فکر یک سرپناهی برای خودشان باشند. شیراز، قادرآباد

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :