Roz آرین آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

آرین ۵ سال دارد. آرین علاقه دارد در آینده راننده ماشین های مسابقه ای باشد. پدر کارگر فصلی است و نیمی از سال بیکار می‌ باشد. مادر بیکار است. وضعیت مالی و زندگی خانواده بسیار ضعیف است. پدر دیگر قادر به پرداخت هزینه ی پوشاک خانواده نیست. آنها مخارج خوراک زندگی را با یارانه دولتی می پردازند. آرین یک خواهر بزرگتر از خود نیز دارد. منزلشان در یکی از روستاهای دور از شهر بروجرد است. چند سال است که در روستا گاز آمده است ولی خانواده آرین نمی توانند خانه را گاز کشی کنند .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :