Roz احمد آرزوی داشتن کفش نو دارد

420,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

احمد ۱۲ سال دارد. او همراه پدر و مادر و ۲ برادر خود زندگی می کند. شغل پدر مسافرکشی است. مادر مشغول خانه داری است. سقف خانه چوبی است و نیاز به تعمیر دارد. خانه بسیار قدیمی است. منزلشان در روستایی دور از شهر بروجرد است و رفت آمد به آنجا پرهزینه است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :