Roz امیر حسین آرزوی داشتن دوچرخه دارد

5,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیرحسین ۱۳ سال دارد. امیر حسین همراه پدر، مادر و برادر کوچکترش زندگی می کند. شغل پدر مسافرکشی است. مادر بیکار است. تنها کمک مالی خانواده یارانه دولتی است. منزلشان دور از شهر بروجرد است و در روستا زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :