Roz امیر مهدی آرزو دارد دوچرخه داشته باشد

2,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیر مهدی ۵ ساله است، امیر مهدی همراه مادر و برادر بزرگتر خود زندگی می کند.پدر امیر مهدی ۳ است بر اثر تصادف فوت کرده است.مادر بیکار است.امیرمهدی علاقه زیادی به تفنگ بازی و دوچرخه بازی دارد.منزل شان در شهر بروجرد در خانه ای اجاره ای خیلی قدیمی ونامناسب است.هیچ کمک مالی ندارند جز حقوق ناچیز کمیته امداد.مادر توان هیچ گونه خرج خوراک یا پوشاک بچه ها را ندارد.ومادربزرگ(مادری)بچه ها که زنی پیر است سرکار می رود وبه دخترش کمک می کند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :