Roz رضا آرزوی داشتن کفش ورزشی و کاپشن دارد

1,100,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

رضا ۱۴ ساله است.رضا همراه با مادرش در منزل پدریشان زندگی می کند،پدر رضا به منزل نمی آید و بیکار است. پدر معتاد است و ۱۰ ماه یبار به منزل خود نمی آید.مادر بیکار است.رضا خودش بچه کار می باشد و خرج منزل بر دوش رضا است،رضا فصل تابستان مشغول به کار می شود در باغ همسایه ها برای آنها کارمی کند.هیچ گونه کمک مالی ندارند.تنها یارانه دولتی است ک دریافت می کنند.منزل در ناحیه دور از شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی