Roz ریحانه آرزوی داشتن ساعت مچی دارد

800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

ریحانه ۱۷ ساله است.ریحانه همراه ۲برادر کوچکتر خود و مادر و پدرش زندگی می کند.پدر معتاد است و به کارگری مشغول است و زیاد به منزل خود نمی آید.مادر نیز بیکاراست.ریحانه در مدرسه شبانه روزی در بروجرد درحال تحصیل است،مادر دیگر قادر به پرداخت هزینه تحصیل ریحانه را ندارد و قرار است ترک تحصیل کند.مدرسه شبانه روزی ریحانه ماهیانه ۲۰۰هزارتومن باید پرداخت شود که دیگر قادر به پرداخت آن نیستند.تنها کمک مالی هم یارانه دولتی است که خرج خوراک خانواده می شود.منزلشان ۱۰ کیلومتر از شهر بروجرد دور می باشد و پرهزینه است ،و به همین دلیل ریحانه در خوابگاه مدرسه می ماند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی