Roz زینب آرزوی داشتن ست زمستانه دارد

480,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

زینب ۱۲ ساله است.زینب به همراه مادر و برادر دوقلو خود زندگی می کنند.زینب یک خواهر بزرگتر دارد که مادرش به دلیل نتوانستن پرداخت هزینه ها و تحصیل آن دختر خود را شوهر داده.زینب علاقه زیادی به درس خواندن دارد.پدر زینب بدون هیچ دلیلی ۱۰ سال است که منزل و زن بچه خود را ترک کرده است و هیچ خبری از او نیست.مادر در خانه به طوره پاره وقت سبزی پاک می کند برای مردم.مادر زینب گاهی وقت ها برای تمیزی به منزل مردم می رود وکار می کند.مادر زینب دیگر قادر به کار کردن نیست و از روی ناچاری مشغول به کار می شود، هیچ کمک مالی ندارند جز حقوق ناچیز کمیته امداد.زینب و برادرش دوستدارند حداقل یک زندگی ساده وعادی داشته باشند، منزلشان در شهر بروجردو درخانه ای اجاره ای است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :