Roz سوگل آرزوی داشتن کاپشن دارد

550,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

سوگل ۴ساله است.پدر سوگل کارگر است.مادر بیکار است.سوگل ۲خواهر بزرگتر و ۱ برادر بزرگتر از خود دارد.خواهر بزرگتر ازدواج کرده است.منزلشان در یکی از روستاهای دور از شهر بروجرد قرار دارد.خانه در حال تعمیر است زیرا موریانه کل خانه را گرفته و هزینه زیادی در بر گرفته. حقوق پدر نیز فقط خوراک خانواده را تامین می کند.کمک مالی ندارند جز یارانه دولتی.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :