Roz شهاب آرزوی داشتن کاپشن نو دارد

850,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

شهاب ۱۶ سال دارد. او ۲ برادر دو قلو کوچکتر از خود دارد. شغل پدر مسافرکشی است. مادر خانه دار است. سقف خانه چوبی است و قدیمی ساز است و نیاز به تعمیر دارد. خانواده هیچ گونه کمک مالی ندارد. منزلشان در یکی از روستاهای اطراف بروجرد قرار دارد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :