Roz طاها آرزوی داشتن دوچرخه دارد

5,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

طاها ۱۵ سال دارد. طاها تک فرزند است. پدر ۶ ماه است که تصادف کرده و بر اثر تصادف حافظه خود را از دست داده است. او دیگر قادر به کار کردن نیست. خانواده هیچ کمک مالی ندارد. مادر بیکار است و قادر به پرداخت هزینه دکتر و داروهای همسر خود نیست. تنها با یارانه دولتی زندگی خود را سر می کنند. منزلشان در روستایی دوراز شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :