Roz متین آرزوی داشتن کاپشن دارد

850,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

متین ۱۳سال دارد. متین همراه مادر، پدر و ۲ برادر خود زندگی می کند. پدر متین تصادف کرده است. نصف بدن پدر دچار معلولیت شده و نمی تواند کار کند و خانه نشین شده است. مادر بیکار است. تنها کمک خرج خانواده یارانه دولتی است و خوراک خانواده را به سختی تامین می کند. منزل در یکی از روستاهای دور از شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :