Roz محمدجواد آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

محمد جواد ۶ سال دارد. او همراه پدر، مادر و ۲ خواهر خود زندگی می کند. پدر کارگر است. درحال حاضر منزلشان موریانه زده و در حال تعمیر خانه هستند. هزینه تعمیرات زیاد است. مادر بیکار است و حقوق ناچیز پدر تنها خوراک خانواده را تامین می کند. منزلشان در یکی از روستاهای دور از شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :