Roz محمدمهدی آرزوی داشتن پهباد دارد

1,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

محمدمهدی ۱۴سالشه، پدر محمد ۴ سال است فوت کرده.مادر بیکار است.آنها در منزلی که از پدر به جا مانده زندگی می کنند.محمدمهدی بچه کار است و در فصل تابستان مشغول به کار در باغ های همسایگان می شود.محمدمهدی یک خواهر بزرگتر از خود دارد که ۱۹ساله است و در خرم آباد به دانشگاه می رود،خواهرش درمنزل خاله خود می ماند و به دانشگاه می رود،مادر می گوید دیگر توان پرداخت هزینه تحصیل بچه ها را ندارد و امکان دارد ترک تحصیل کنند.درآمد خانواده از حقوق ناچیزه بهزیستی و یارانه دولتی است.منزلشان در ناحیه دور از شهر بروجرد است و رفت آمد به آنجا پرهزینه است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی