Roz میکائیل آرزوی داشتن دوچرخه دارد

2,600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

میکائیل ۴ساله است او به همراه برادر بزرگ خود و مادر و پدرش زندگی می کند. پدر ۸سال است بخاطر افتادن از درخت در زمان کار کردن پای چپش معلول شده است.پدر۸سال است قادر به کارکردن نیست.مادر دارای بیماری تشنج و کلیه و روده است،مادر بخاطر بیماری ۴روز در کما بوده،مادر در ماه ۴ بار یا بیشتر در بیمارستان بستری می شود.خانواده هیچ کمک مالی ندارند.خانواده میکائیل ۲۰سال است درمنزل قدیمی سازه پدربزرگشان زندگی می کنند و قادر به ساخت خانه جدید یا خرید یک منزل مناسب نمی باشند،پدربزرگ پیرشان فقط می تواند خرج خوراک خانواده پسرش را پرداخت کند.منزل آنها در روستایی دور از شهر بروجرد می باشد و رفت و آمد به آنجا سخت و پر هزینه می باشد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی